Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Trafficking)

Η διακίνηση ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση αναγνωρίζεται διεθνώς, ως ¨σύγχρονη μορφή σκλαβιάς¨ και ειδεχθές έγκλημα, που προσβάλει βάναυσα αφενός την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αφετέρου αποτελεί κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναγάγοντας τον άνθρωπο σε αντικείμενο εκμετάλλευσης με σκοπό το κέρδος.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι πρόκειται για μια καλά οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα με διεθνικές προεκτάσεις, η πρακτική εκτύλιξη των οποίων έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες, αφενός στις χώρες προέλευσης – διέλευσης και αφετέρου στις χώρες εκμετάλλευσης, αποφέροντας τεράστιο οικονομικό όφελος.

Τα υψηλά κέρδη εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ανθρώπων, συχνά διοχετεύονται σε νομότυπες δραστηριότητες, που χρησιμοποιούνται ως “βιτρίνα” για τη νομιμοποίησή τους.

Σήμερα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες επίσημες Εκθέσεις και τις εκτιμήσεις απειλής, η εμπορία ανθρώπων καταγράφεται ως 3η κατά σειρά οργανωμένη μορφή εγκληματικής δραστηριότητας, μετά την εμπορία των όπλων και ναρκωτικών.

Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, κυρίως γυναικών και παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί πολιτική προτεραιότητα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται, για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και πολύ-τομεακής στρατηγικής, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων – Μ.Κ.Ο., Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δικαστικών και Αστυνομικών Αρχών και Υπηρεσιών μετανάστευσης, αποβλέποντας στην εξάλειψη του φαινομένου.

Η Χώρα μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί τόσο Χώρα ¨ενδιάμεσο¨ όσο και Χώρα ¨προορισμός¨ για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Οι δράστες εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη κοινωνική θέση και τη δεινή οικονομική κατάσταση των (πιθανών) θυμάτων, με ψευδείς υποσχέσεις καταφέρνουν να αποσπάσουν την συναίνεσή τους και ακολούθως να μεταφέρουν αυτά στον τόπο εκμετάλλευσης.

Κατά την εξέλιξη των σταδίων της εμπορίας ανθρώπων (στρατολόγηση – διακίνηση – εκμετάλλευση), διαπράττονται από τους διακινητές παρεμφερή αδικήματα, όπως ¨διευκόλυνση παράνομης εισόδου στη Χώρα¨, ¨πλαστογραφίες¨, ¨υφαρπαγή ψευδών βεβαιώσεων¨ κτλ, από τα οποία καταδεικνύεται αφενός ο τρόπος δράσης των δραστών και αφετέρου η πολύ- παραγοντικότητα του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων.