Διεθνής Συνεργασία

Η Ελληνική Αστυνομία δραστηριοποιείται ενεργά και πέρα των εθνικών της συνόρων, συνεργαζόμενη με διεθνείς οργανισμούς και συγκεκριμένα την Ε.Ε, τον Ο.Η.Ε., την ΙΝΤΕRPOL, την EUROPOL, το SECI, κ.α. Ειδικότερα στο πλαίσιο της λειτουργίας του οργανισμού SECI, πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις “Mirage 2002” και “Mirage 2003”.

 • “Mirage 2002”: Η επιχείρηση διεξήχθη στο διάστημα από 7 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2002, και όπως ανακοινώθηκε από το SECI είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
  • Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20.558 έλεγχοι
  • Ελέγχθηκαν 1.738 γυναίκες
  • Αναγνωρίστηκαν ως θύματα 237 γυναίκες
 • “Mirage 2003”: Η επιχείρηση επαναλήφθηκε το Σεπτέμβριο του 2003 σε δύο φάσεις (1-5/9/2003 και 15-19/9/2003). Όπως ανακοινώθηκε από το SECI, είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
  • Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20.629 έλεγχοι.
  • Ελέγχθησαν 11.170 γυναίκες.
  • Αναγνωρίστηκαν ως «θύματα» 463 γυναίκες.
  • Επιβλήθηκαν διοικητικά μέτρα σε 2.175 περιπτώσεις (πρόστιμα, προσωρινή φυλάκιση κ.λ.π.).
  • Αναγνωρίστηκαν 595 άτομα ως δράστες (διοργανωτές, στρατολόγοι, οδηγοί και μαστροποί).
  • Σχηματίστηκαν για 319 υποθέσεις ανάλογες δικογραφίες.
  • Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε 207 δράστες
 • «Mirage 2004»: Η Επιχείρηση Mirage επαναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2004 με σημαντικά επίσης αποτελέσματα:
  – Αναγνωρίστηκαν ως «θύματα» 601 γυναίκες
  – Αναγνωρίστηκαν 545 άτομα ως δράστες
  – Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε 302 δράστες.

Τα στοιχεία αυτά είναι συγκεντρωτικά και αφορούν όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

 • Επιχείρηση ΛΗΔΑ

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε η κοινή επιχείρηση με την κωδική ονομασία «ΛΗΔΑ», με πολύ θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν 134 έρευνες και αναγνωρίσθηκαν 110 ύποπτοι διακινητές εκ των οποίων οι 38 συνελήφθησαν. Ο συντονισμός της επιχείρησης έγινε από την χώρα μας και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έγινε με την υποστήριξη της EUROPOL.

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. που συμμετείχαν στην κοινή αυτή επιχείρηση: ήταν η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία μαζί με τα κράτη-μέλη της Νοτιοανατολικής Πρωτοβουλίας-Συνεργασίας (SECI ) : Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Π.Γ.Δ.Μ., Μολδαβία, Ουγγαρία, Σλοβενία και Σερβία-Μαυροβούνιο.

 • Συνεργασία Αστυνομικών Διευθύνσεων-Παραμεθορίων Περιοχών

Για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος πραγματοποιούνται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διμερής συναντήσεις με τις Αστυνομικές Αρχές των χωρών Αλβανία, ΠΓΔΜ και Βουλγαρία.

Μέσω αυτών των συναντήσεων, επιδιώκεται ο συντονισμός του διαβατηριακού ελέγχου, η επιτήρηση στα μη ελεγχόμενα τμήματα των συνόρων, η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, προσώπων, όπλων κ.α.

 • Συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει με εκπροσώπους της Αξιωματικούς, και παρακαλουθεί μεγάλο αριθμό συναντήσεων που γίνονται στα πλαίσια της Ε.Ε., του Ο.Η.Ε., Europol, Interpol, SECI, Αδριατικής πρωτοβουλίας και Ιονίου, πρωτοβουλίας για τη Μαύρη Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο κ.λπ. Συμμετέχει, επίσης, σε σεμινάρια και ημερίδες τόσο στο Εξωτερικό όσο και στο Εσωτερικό της χώρας.

 • Ανταλλαγή Πληροφοριών(Interpol, Europol, SECI)

Στην προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και κάθε μορφής εγκληματικότητας, η Ελληνική Αστυνομία ανταλλάσσει πληροφορίες με την Europol, Interpol, SECI καθώς και μέσω των διμερών σχέσεων που έχει αναπτύξει συνομολογώντας συμφωνίες αστυνομικής συνεργασίας τόσο με κράτη-μέλη της Ε.Ε. όσο και με Τρίτες Χώρες. Επίσης, και μέσω της τοποθέτησης αστυνομικών συνδέσμων στις χώρες Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τουρκία, Αλβανία, Ρωσία, Ουκρανία, Π.Γ.Δ.Μ., Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία-Μαυροβούνιο, Ρουμανία και Λίβανο.