Ίδρυμα “Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας”

Γενικές πληροφορίες

Φωτογραφικό υλικό Ιδρύματος “Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας”

Το Ίδρυμα “Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας”, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) κοινωφελούς χαρακτήρα και σκοπό έχει τη στήριξη, συμπαράσταση και οικονομική ενίσχυση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (εν ενεργεία & εν αποστρατεία) και των οικογενειών του, στο πλαίσιο της πρόνοιας και αλληλεγγύης του Σώματος, συμπληρώνοντας τις δυνατότητες των κοινωνικών παροχών της Πολιτείας.

Πιο αναλυτικά, στο Ίδρυμα “Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας” λειτουργούν:

Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής με σκοπό τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και τις οικογένειές του, προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών, σε περιπτώσεις θανάτων, ασθενειών και άλλων σοβαρών καταστάσεων.

Λογαριασμός Αρωγής Ορφανών τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μια φορά το χρόνο, στα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα του προαναφερόμενου προσωπικού.

Παιδικές κατασκηνώσεις με σκοπό τη φιλοξενία και αναψυχή των παιδιών και των οικογενειών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε οργανωμένες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις στον Άγιο Ανδρέα Ν. Μάκρης Αττικής.

Εγκαταστάσεις εντός των χώρων των Παιδικών Εξοχών, οι οποίες διατίθενται στο προσωπικό του Σώματος, για την τέλεση μυστηρίων (γάμων, βαπτίσεων) και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων.

Συνεδριακό Κέντρο εντός των εγκαταστάσεων των Παιδικών Εξοχών, το οποίο διατίθεται σε Υπηρεσίες και άλλους φορείς του Σώματος, για τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.