Αστυνομική Ακαδημία

Η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το διδακτικό προσωπικό των Παραγωγικών Σχολών καθώς και των Σχολών Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας, απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές Πανεπιστημίων, ειδικούς επιστήμονες και Αξιωματικούς με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας.

Στη διδασκόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται μαθήματα Πανεπιστημιακών Σχολών, ειδικότερα επαγγελματικά, καθώς και πρακτικών αστυνομικών εφαρμογών.

Η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο και τις εξής Υπηρεσίες:

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Διεύθυνση: Λ. Θρακομακεδόνων 101, 13679 – Αχαρνές, Αττική
Τηλέφωνο: 210-2409161, 210-2461252
FAX : 210-2445148, 213-1527726
E-mail: policeacademy@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr

Συχνές Ερωτήσεις

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς επίσης για τον τρόπο και τις διαδικασίες εισόδου στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ειδικών κατηγοριών προσωπικού.

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών Αστυνομικής Εκπαίδευσης με τα ακόλουθα περιεχόμενα:

 • Αστυνομική Ακαδημία
 • Σχολή Αξιωματικών
 • Σχολή Αστυφυλάκων
 • Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
 • Προσόντα ιδιωτών υποψηφίων για τις Σχολές
 • Προκαταρτικές εξετάσεις
 • ‘Αλλα στοιχεία

Δελτία Τύπου

Βασική Ισχύουσα Νομοθεσία

 • Ν. 2226/94 «Εισαγωγή – Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση στις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας»
 • Π.Δ. 4/94 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων»
 • Υ.Α. 6500/1/61-γ-1995 «Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στη
  Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας»
 • Υ.Α. 6500/2/6-δ-1995 «Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση κατατασσόμενων στις Αστυνομικές Σχολές»
 • Π.Δ. 585/85 «Κανονισμός Εκπαίδευσης Προσωπικού Υ.Δ. Τάξης»
 • Π.Δ. 319/95 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας»
 • Π.Δ. 352/95 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων»
 • Π.Δ. 190/96 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης»
 • Π.Δ. 380/96 «Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας»
 • Υ.Α. 7002/12/1-στ-1999 «Εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών»
 • Υ.Α. 6999/3/5-2009 «Συμπληρωματική εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών και
  Συνοριακών Φυλάκων που εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό»
 • Υ.Α. 7001/12/782-μβ-1998 «Εκπαίδευση Συνοριακών Φυλάκων»
 • Π.Δ. 84/08 «Προσόντα – Κριτήρια και Διαδικασία Πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων»
 • Π.Δ 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας
  Άρθρο 18 Αστυνομική Ακαδημία»
 • Π.Δ. 82/2006 «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων»
 • Κ.Υ.Α. 6999/3/2-στ’-2010 «Βασική Εκπαίδευση κατατασσόμενων στις Αστυνομικές Σχολές»
 • Ν 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Π.Σ. και της Γ.Γ.Π.Π. και άλλες διατάξεις»
 • Άρθρα 38, 40 «Αναβάθμιση – αναδιοργάνωση της Αστυνομικής Ακαδημίας»
 • Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»

Σχετικά Links