Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.)

Γραμμές επικοινωνίας: 10414 και 1014 ή μέσω e-mail στο ctu@hellenicpolice.gr
24ωρη τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα τρομοκρατίας. Διασφαλίζεται απόλυτα το απόρρητο της επικοινωνίας, καθώς και η ανωνυμία του ατόμου που τηλεφωνεί (δεν είναι δυνατή η αναγνώριση κλήσης).

Η Αντιτρομοκρατική έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει εδαφική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της χώρας (Π.Δ. 14/2001).

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

  • Τμήμα Αντιμετώπισης Εσωτερικής Τρομοκρατίας
  • Τμήμα Αντιμετώπισης Διεθνούς Τρομοκρατίας
  • Τμήμα Προστασίας Κράτους και Πολιτεύματος
  • Τμήμα Επιχειρήσεων και Ειδικών Ελέγχων
  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Διαχείρισης Τεχνικών και Διαδικτυακών Πληροφοριών

Ιστορική στιγμή στο έργο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας αποτελεί η εξάρθρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων 17 Νοέμβρη, Ε.Λ.Α., Επαναστατικός Αγώνας και οι συλλήψεις μελών της “Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς”

Ιστορικό Αρχείο

Εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης “17 Νοέμβρη”