Στατιστικά Στοιχεία

Στην ενότητα αυτή αναρτούνται στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται από την Ελληνική Αστυνομία για την εγκληματικότητα, τα τροχαία ατυχήματα κ.α.

Στατιστική επετηρίδα έτους 2022

Στατιστική επετηρίδα έτους 2021

Στατιστική επετηρίδα έτους 2020


Δείτε στοιχεία για παλαιότερα έτη εδώ