Αντιστοιχία βαθμών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

Οι βαθμοί της Ελληνικής Αστυνομίας και η μισθολογική αντιστοιχία αυτών προς τους βαθμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος έχουν ως ακολούθως:

Αντιστοιχία βαθμών