Εκπαίδευση

Το αστυνομικό προσωπικό για την επαγγελματική του κατάρτιση, παρακολουθεί σε όλα τα στάδια της υπηρεσιακής του εξέλιξης, προγράμματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ekpaideusi1

Σκοπός είναι η εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού τόσο σε γενικά, όσο και σε εξειδικευμένα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα καθήκοντά του.

Αστυνομική Ακαδημία


Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018