Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων

Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων (Γ.Δ.Π.Ε.&Ε.Σ.), εδρεύει στην Αττική, ως αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 178/2014 (Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας), που υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ελέγχεται και εποπτεύεται από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Γ.Δ.Π.Ε.&Ε.Σ. συγκροτείται από το Επιτελείο της και τις ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης:

 • Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας,
 • Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Κυβέρνησης,
 • Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων,
 • Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων και
 • Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων.

Το Επιτελείο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης,
 • Τμήμα Συντονισμού,
 • Τμήμα Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού-Υλικού.

Η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας έχει ως αποστολή:

 • την ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν, καθώς και της κατοικίας του και των χώρων και των εγκαταστάσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας,
 • την προσωπική ασφάλεια όσων έχουν διατελέσει Πρόεδροι της Δημοκρατίας μετά την 9-6-1975 και
 • την ασφάλεια των αρχηγών κ ρατών και των προσωπικοτήτων ξένων κ ρατών που επισκέπτονται τη χώρα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Κυβέρνησης έχει την ευθύνη της ασφάλειας του Πρωθυπουργού και των μελών της οικογένει ά ς του που συνοικούν με αυτόν, καθώς και της κατοικίας του και των χώρων και μέσων λειτουργίας του Πολιτικού του Γραφείου.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής των Ελλήνων έχει την ευθύνη της ασφάλειας του κτιρίου της Βουλής και των Υπηρεσιών της, καθώς και της διασφάλισης της τάξης κατά τις συνεδριάσεις της, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και τις οδηγίες του Προέδρου της.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων έχει ως αποστολή την ασφάλεια των μελών της Κυβέρνησης, των Αρχηγών Κομμάτων, των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, καθώς και των προσώπων τα οποία κατείχαν πολιτικές θέσεις και λόγω της θέσης ή της ιδιότητας αυτής ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους εγκληματικής ενέργειας.

Η Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων έχει ως αποστολή:

 • την ασφάλεια των ξένων επισήμων κατά την διάρκεια παραμονής τους στην Χώρα μας,
  την ασφάλεια των ημεδαπών ή μη προσώπων, πλην πολιτικών, τα οποία λόγω της θέσης
 • ή της ιδιότητάς τους ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους εγκληματικής ενέργειας,
 • τη φρούρηση των ακίνητων στόχων που βρίσκονται στην περιοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και περιλαμβάνονται στο άρθρου 70 του Π.Δ. 141/1991.

Σημειώνεται ότι στην Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων υπάγεται και το Τμήμα Προστασίας Προσώπων και Ευπαθών Στόχων Θεσσαλονίκης.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Διεύθυνση: Xίου 8, Τ.Κ. 161 21, Καισαριανή
Τηλέφωνο: 2107779103
Fax: 210 7773885
E-mail: gdpees@hellenicpolice.gr