Συνεργασία με συναρμόδιους φορείς

– Υπουργεία, Υπηρεσίες, Φορείς, Μ.Κ.Ο., Δ.Ο.Μ., Πρεσβείες κ.λπ. –

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που επιλαμβάνονται των υποθέσεων Εμπορίας Ανθρώπων, συνεργάζονται με τις ξένες Πρεσβείες στη Χώρα μας σε ότι αφορά την παροχή αρωγής στα θύματα υπηκόων τους στις υποθέσεις αυτές. Η συνεργασία αυτή αρχίζει με την ενημέρωση της ξένης Αρχής περί της εμπλοκής υπηκόων τους και στη συνέχεια , αφού χαρακτηρισθούν από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, οι επιληφθείσες Αστυνομικές Υπηρεσίες μεταφέρουν τα θύματα στις Πρεσβείες τους, οι οποίες μεριμνούν για τον επαναπατρισμό τους. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεργάζονται, επίσης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και της Γενικής Γραμματείας Υγείας-Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα θέματα παροχής αρωγής και προστασίας στα θύματα με Μ.Κ.Ο. και για τον ασφαλή επαναπατρισμό τους με τον Δ.Ο.Μ.