Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων συστάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» για τη περίοδο 2007-2013.

Στόχος του Ταμείου είναι η υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών για την επίτευξη υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ελέγχου προσώπων και επιτήρησης των εξωτερικών τους συνόρων, στο πλαίσιο κοινών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις σελίδες του δικτυακού τόπου μπορείτε να ενημερωθείτε για:

– το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων
– το Πολυετές και τα Ετήσια Προγράμματα

Ο δικτυακός τόπος τροφοδοτείται συνεχώς με νέα και ανακοινώσεις σχετικά με το Ταμείο