Ετήσια Προγράμματα

Στα πλαίσια των δραστηριότητων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων «European External Border Fund», σχεδιάστηκαν τα ακόλουθα ετήσια προγράμματα:

  •      Ετήσιο Πρόγραμμα 2013         ( English )
  •      Ετήσιο Πρόγραμμα 2011         ( English )
  •      Ετήσιο Πρόγραμμα 2010         ( English )
  •      Ετήσιο Πρόγραμμα 2009         ( English )
  •      Ετήσιο Πρόγραμμα 2008         ( English )
  •      Ετήσιο Πρόγραμμα 2007         ( English )