Επικοινωνία ΤΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ 7ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
Π. Κανελλόπουλου 4
101 77 ΑΘΗΝΑ

  • Τμηματάρχης

Αστυνομικός Διευθυντής ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος
Τηλ . 210 7481538 – 210 6977792
Fax: 210 7481211
Police On Line: 941705
e – mail : tmimatarxis_tes@astynomia.gr

  • Προϊστάμενος Α΄ Μονάδας

Αστυνόμος Β΄ (ΟΙΚ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
Τηλ . 210 6977790 – 2107481513
Police On Line: 941706
e-mail:  k.iliopoulos@astynomia.gr
m.pa_tes@astynomia.gr

  • Προϊστάμενος Β΄ Μονάδας

Υπ/ρχος  ΛΣ  ΒΟΥΛΗΣ Γεώργιος
Τηλ. 210 7481870 – 210 6977476
Police On Line: 941704
e-mail: m.par_tes@astynomia.gr

  • Προϊστάμενος Γ΄ Μονάδας

Αστυνόμος Α΄ ΔΡΑΚΟΣ Κομνηνός
Τηλ . 210 6977776 – 2107481865
Police On Line: 941707
e-mail:  m.el_tes@astynomia.gr

  • Προϊστάμενος Δ΄ Μονάδας

Αστυνόμος Α΄(Πληρ.) Δρ. ΣΥΛΛΑΙΟΣ Γεώργιος
Τηλ . 210 6977476 – 2107481870
Police On Line: 941701
e-mail: m.ο.yp_tes@astynomia.gr