Διατελέσαντες Αρχηγοί

Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης
19.07.2019 έως 31.03.2022

Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος
05.08.2018 έως 10.07.2019

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας
16.02.2016 έως 05.08.2018

Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης
9.4.2014 έως 16.02.2016

Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος
17.10.2011 έως 9.4.2014

Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου
5.11.2009 έως 17.10.2011

Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας
1.3.2008 έως 22.10.2009

Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης
28.2.2006 έως 27.2.2008

Αντιστράτηγος Γεώργιος Αγγελάκος
5.10.2004 έως 28.2.2006

Αντιστράτηγος Φώτιος Νασιάκος
3.8.2001 έως 5.10.2004

Αντιστράτηγος Ιωάννης Γεωργακόπουλος
25.9.1998 έως 2.8.2001

Αντιστράτηγος Αθανάσιος Βασιλόπουλος
6.3.1996 έως 25.9.1998

Αντιστράτηγος Μανώλης Χουρδάκης
3.11.1993 έως 6.3.1996

Αντιστράτηγος Αντώνιος Λαμπαδιάρης
6.3.1993 έως 3.11.1993

Αντιστράτηγος Στέφανος Μακρής
3.3.1992 έως 6.3.1993

Αντιστράτηγος Ιωάννης Συμβουλίδης
4.3.1991 έως 3.3.1992

Αντιστράτηγος Ιωάννης Αντωνόπουλος
5.7.1989 έως 4.3.1991

Αντιστράτηγος Ανδρέας Καλογεράς
13.4.1988 έως 5.7.1989

Αντιστράτηγος Νίκων Αρκουδέας
23.12.1986 έως 13.4.1988

Αντιστράτηγος Ιωάννης Σταύρακας
28.4.1986 έως 23.12.1986

Αντιστράτηγος Γεώργιος Ρωμοσιός
6.2.1985 έως 28.4.1986

Αντιστράτηγος Παναγιώτης Ραφτόπουλος
21.12.1984 έως 6.2.1985

Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Μπριλάκης
21.12.1984 έως 6.2.1985