Φώτιος Νασιάκος

Γεννήθηκε στη Ραχούλα Καρδίτσας το 1952.

Αποφοίτησε πρώτος από τη Σχολή Αξιωματικών το 1976, όπως πρώτος, επίσης, αποφοίτησε από Σχολές και διάφορα σεμινάρια που παρακολούθησε.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής της Σχολής Ξένων Γλωσσών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό και έλαβε μέρος σε πολλές διεθνείς συναντήσεις, για θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος ενώ εκπροσώπησε την Ελληνική Αστυνομία σε διάφορες ομάδες, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπηρέτησε κυρίως σε μάχιμες υπηρεσίες του Σώματος.

Στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου (1996 – 2000) διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

Το 2000 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και υπηρέτησε διαδοχικά ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας και Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις 3 Αυγούστου του 2001 τοποθετήθηκε, ύστερα από απόφαση του ΚΥ.ΣΕ.Α., Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και προήχθη στον βαθμό του Αντιστράτηγου.

Διετέλεσε Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας από τις 03-08-2001 έως τις 5-10-2004.


Αρχείο λόγων – συνεντεύξεων