Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος

Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος
Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς

Γεννήθηκε στο χωριό Καταφύγιο Ναυπακτίας Αιτωλ/νίας το έτος 1956. Είναι έγγαμος και έχει 2 κόρες.

Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων το έτος 1975. Aποφοίτησε πρώτος από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1982.

Είναι πτυχιούχος: α) του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, β) του Τμήματος Δημoσίας Διοικήσεως του Παντείου Πανεπιστημίου και γ) της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων.

Φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2000-2001.

Υπηρέτησε ως Αξιωματικός στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής και στη Δ/νση Οργάνωσης – Νομοθεσίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, της οποίας διατέλεσε Δ/ντής από το έτος 2006 έως το 2009 με το βαθμό του Ταξιάρχου και Υποστρατήγου.

Τον Μάρτιο του 2009 ως Υποστράτηγος τοποθετήθηκε Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης & Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την 5-11-2009 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Την 17-10-2011 με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διετέλεσε Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας από τις 17-10-2011 έως τις 09-04-2014


Αρχείο Λόγων – Συνεντεύξεων