05-12-2012: Διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 8/2012 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) ειδικών οχημάτων τύπου VAN

Δευκρινήσεις από 05/12/2012

  • Δείτε 14 ερωτήσεις επί τεχνικών προδιαγραφών και το υπ’ αριθμ.  8028/52/326-λγ’ έγγραφο που περιέχει τις αντίστοιχες διευκρινήσεις.

  • Δείτε εδώ τις από 03/12/2012 διευκρινήσεις
  • Δείτε εδώ τις από 22/11/2012 διευκρινήσεις
  • Δείτε εδώ την αρχική προκήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις