03-12-2012: Διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 8/2012 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) ειδικών οχημάτων τύπου VAN

Δείτε εδώ την πρώτη διευκρίνιση.

Δείτε εδώ την δεύτερη διευκρίνιση.

Τελευταιές Αναρτήσεις