22-10-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας που αφορά την προμήθεια ειδικών οχημάτων(τύπου VAN εξοπλισμένα με ραντάρ, θερμική κάμερα, αποστασιόμετρο, τηλεσκοπικό ιστό, σύστημα επικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων)

Δείτε την απόφαση της υπ’ αριθ. 08/2012 προκήρυξης και το παράρτημα της.

                                                 

 

Τελευταιές Αναρτήσεις