22-11-2012: Διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 8/2012 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) ειδικών οχημάτων τύπου VAN

1.

Δείτε εδώ το πρώτο αίτημα.
Δείτε εδώ την πρώτη διευκρίνηση.

2.

Δείτε εδώ το δεύτερο αίτημα.
Δείτε εδώ την δεύτερη διευκρίνηση.

3.

Δείτε εδώ το τρίτο αίτημα.
Δείτε εδώ την τρίτη διευκρίνηση.

4.

Δείτε εδώ το τέταρτο αίτημα.
Δείτε εδώ την τέταρτη διευκρίνηση.

5.

Δείτε εδώ το πέμπτο αίτημα.
Δείτε εδώ την πέμπτη διευκρίνηση.

6.

Δείτε εδώ την έκτη διευκρίνηση.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις