Τι ισχύει για τη βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών; Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται;

Η βεβαίωση χορηγείται βάση του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 4000/1/113-α’ από 14/10/2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σε περίπτωση θετική απόφαση για τη χορήγηση εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης (αρχική χορήγηση-ανανέωση-αντικατάσταση).

Για την αναφερόμενη βεβαίωση σημειώνεται ότι:

  • υπάρχει η ένδειξη ότι ο/η αιτών/ούσα έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Σ.Α., ως δικαιούχος αυτής,
  • δεν αποτελεί έγγραφο διαμονής και δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η βεβαίωση αυτή ουσιαστικά διευκολύνει τον αιτούντα δικαιούχο, ο οποίος αναμένει να εκτυπωθεί η άδεια διαμονής του, ώστε να αποδεικνύει ότι είναι δικαιούχος της Σ.Α. και συνεπώς, να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία του δικαιούχου για την απόδειξη του καθεστώτος του για όλο το διάστημα της αναμονής. Από τη στιγμή που για την εκτύπωση της άδειας διαμονής απαιτούνται διαδικασίες, τόσο από πλευράς του δικαιούχου (όπως η λήψη αποτυπωμάτων), όσο και από πλευράς των αρμόδιων Υπηρεσιών, αυτή δεν εκτυπώνεται άμεσα, αλλά απαιτείται ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για το σκοπό αυτό.
  • είναι επίσημο έγγραφο και γίνεται αποδεκτό από όλες τις Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Ο κάτοχός της δεν επανυποβάλλεται σε καμία διαδικασία απόδειξης του καθεστώτος του ως δικαιούχος της Σ.Α. και απολαμβάνει ακώλυτα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο δεύτερο μέρος αυτής.
  • μπορεί να επιδεικνύεται στους συνοριοφύλακες κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων Σένγκεν για να αποδεικνύει ότι ο κάτοχος της έχει δικαίωμα διαμονής στον χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και ως συνέπεια την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης.

Η βεβαίωση αυτή παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της άδειας διαμονής κατά την επίδοση και παραλαβή της άδειας διαμονής.