Αιτούντες και Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας – Δικαιούχοι Ανθρωπιστικού Καθεστώτος, βάσει του άρθρου 22 του Ν.4375/2016 (Περιπτώσεις που οι σχετικές αιτήσεις Διεθνούς Προστασίας υποβλήθηκαν έως και 06-06-2013)