ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου

Στρ.Μυριβίλη & Μίλτου Κουντουρά, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22510-37721
Email: gadpvaigaiou@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr


Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων
ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου

Τηλέφωνο: 22510-58903
Email: press.gadpvaigaiou@hellenicpolice.gr 
Website: www.hellenicpolice.gr
Facebook: https://www.facebook.com/gadpvaigaiou
Twitter: http://www.twitter.com/astynomia
Youtube:
 http://www.youtube.com/ellinikiastynomia


Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου