ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

Πρεσ. Δημητρίου Νικολαρεϊζη 3, Τ.Κ. 83100, Σάμος
e-mail: adsamou@hellenicpolice.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 22730 87310
Διευθυντής 22730 87.311
Υπασπιστής 22730 87.316
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης 22730 87.321
22730 87.325
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης 22730 87.322
Γραφείο Διαβατηρίων 22730 87.076
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών 22730 87.340
Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών 22730 87.324
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης και Εφαρμογών Πληροφορικής 22730 87.326
Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Σάμου 22730-87330
e-mail: tdm.dasamou@hellenicpolice.gr