ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ XΙΟΥ

Πολεμίδη 1, T.K.82132, Χίος
e-mail: adchiou@astynomia.gr

Διευθυντής 22714 40.501
2271440502
Υπασπιστής 22714 40.504
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης 22714 40.514
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης 22714 40.508
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών 22714 40.524
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης και Εφαρμογών Πληροφορικής 22714 40.527
Γραφείο Διαβατηρίων 22714 40.529
Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Χίου 22714-40578
e-mail: tdm.chiou@hellenicpolice.gr