ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας

Μοναστηρίου 326, TK 541 21, Θεσσαλονίκη
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2310-388620
Email: gadpkmakedonias@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr

Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων
ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας

Τηλέφωνο: 2310-388631
Email: press.gadpkmakedonias@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr
Facebook: https://www.facebook.com/gadpkmakedonias
Twitter: http://www.twitter.com/astynomia
Youtube:
 http://www.youtube.com/ellinikiastynomia

Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας