ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

(Σ. Πέτρουλα 1, 591 00, Βέροια)
E-mail: adimathias@hellenicpolice.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο 2331440800
Υπασπιστήριο 2331440810
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 2331440820