ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Κερασούντος 3, Τ.Κ. 621 23, Σέρρες
e-mail: adserron@hellenicpolice.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 23210 90800
Διευθυντής 23210 90.830
Υπασπιστής 23210 90.803
Fax: 23210 90.924
Γραφείο Αστυνόμευσης Ασφάλειας 23210 90.838
Γραφείο Διαβατηρίων 23210 90.859
Fax: 23210 97.658