Ενημέρωση αποστράτων

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων υπάγεται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει σκοπό την απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη επικοινωνία των αποστράτων αστυνομικών με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο.

Αποστολή – Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για τα αιτήματα που υποβάλλονται από τους απόστρατους αστυνομικούς ή τις οικείες ενώσεις και η προώθησή τους σε αυτές για εξέταση.

β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των υποθέσεων τους και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

γ) την εξασφάλιση της επικοινωνίας των αποστράτων αστυνομικών και των εκπροσώπων των ενώσεων τους με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

δ) τη μέριμνα για τη συμμετοχή των ενώσεων αποστράτων αστυνομικών στις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σώματος

ε) τη μέριμνα για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αποστράτων και των εν ενεργεία αστυνομικών.

Επιπρόσθετα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων:

  • διοργανώνει τον εορτασμό της «Ημέρας τιμής των αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας», η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, την Κυριακή των Αγίων Πάντων και έχει καθιερωθεί ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το εν αποστρατεία προσωπικό του Σώματος. (Ν.3387/2005)
  • εκδίδει και αποστέλλει Πανελλαδικά «Τιμητικό Δίπλωμα» στους αποστρατευθέντες αστυνομικούς, το οποίο επιδίδεται από τον Διοικητή της τελευταίας Υπηρεσίας που υπηρετούσε πριν την αποστρατεία του ο εκάστοτε αστυνομικός.
  • είναι αρμόδιο για την διαδικασία της έκδοσης του Δελτίου Απόστρατου Ανώτατου Αξιωματικού, το οποίο δικαιούνται οι ανώτατοι αξιωματικοί που υπηρέτησαν σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους, κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και δεν δικαιούνται τον τίτλο του επιτίμου.

Ανακοινώσεις

22-05-2019: Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε διοικητικά αποκατασταθέντα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας

Ανακοίνωση Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

Κοπή πίτας – συνεστίαση / χοροεσπερίδα της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. και του Σ.Α.Α. Αθηνών στις 04-02-2017

Λουτροθεραπεία – Αεροθεραπεία Αναπήρων, Έτους 2018

Κατάργηση Δελτίου Ταυτότητας Επιτίμου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Επικοινωνίας / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων
Π. Κανελλόπουλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6927283, 210 6927556
Fax: 210 6927556
e-mail: dds4@astynomia.gr