Ανακοίνωση Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

Ιστορικό:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.) ι δρύθηκε το 1999, ως δευτεροβάθμιο όργανο, με έδρα την Αθήνα, μετά από πρωτοβουλίες του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών, με επικεφαλής τα δραστήρια μέλη του, τον Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία (Ν. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, Θεόφιλο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και Παν. ΜΗΤΣΙΑ, αντίστοιχα) και με την αγαστή συνεργασία με τα Δ.Σ. των Συνδέσμων Αποστράτων Αστυνομικών Αγρινίου, Δυτικής Αττικής, Ιωαννίνων και Λακωνίας.

H Π.Ο.Α.Α.Σ.Α., με απόφαση του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου της, που έγινε το 2015 στη Λάρισα, μετονομάσθηκε σε Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.).

Η Ομοσπονδία με την ιδιότητα του θεσμικού φορέα χάραξης στρατηγικής, ανάδειξης του ρόλου των αποστράτων και της Αστυνομίας στην κοινωνία και την Πατρίδα γενικότερα και του συνδικαλιστικού βραχίονα συσπείρωσης, συντονισμού και δυναμικής έκφρασης των αποστράτων σε δίκαια αιτήματά τους, απέκτησε άμεσα καταξίωση και σε σύντομο χρονικό διάστημα εντάχθηκε σε αυτή το σύνολο σχεδόν των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων. Ήδη στην Ομοσπονδία μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 48 πρωτοβάθμιες Ενώσεις, Σωματεία και Σύνδεσμοι Αποστράτων, που έχουν την έδρα τους στην Αττική και στις πρωτεύουσες των νομών όλης της Χώρας.

Η Ομοσπονδία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 281/1914 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται σε Πανελλήνιο Συνέδριο, κατόπιν πανελλαδικής ψηφοφορίας των μελών των Ενώσεων και Συνδέσμων της.

Η ΠΟΑΣΑ έχει έδρα την Αθήνα και συστεγάζεται με τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών, στα ιδιόκτητα γραφεία του(αποκτήθηκαν το 1998, με πολλή προσπάθεια και με τις συνεισφορές όλων των μελών), στην οδό Μενάνδρου 54 (5ος όροφος).

Επικοινωνία: Τηλ.210-5249884, 210-5228253, Fax: 210-5228253, e-mail: poaasa@yahoo.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας http://www.poaasa.gr/

Έμβλημα

Το έμβλημα της Ομοσπονδίας απεικονίζει τη Δωρική ΑΣΠΙΔΑ, εντός της οποίας υπάρχει η Ελληνική Σημαία, ο ζυγός της δικαιοσύνης και κλάδος ελαίας.

Σκοπός

Ο συντονισμός και η ενίσχυση των πρωτοβάθμιων Οργανώσεων των Αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας για την εκπλήρωση του κοινωνικού και πολιτιστικού τους έργου, στα πλαίσια της αποστολής τους. Η συνολική εκπροσώπησή τους και η αποτελεσματικότερη προβολή και διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων τους (διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της, αλλά και της ευρύτερης αστυνομικής οικογένειας) ενώπιον των αρμοδίων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών αρχών, της Κυβερνήσεως, του Κοινοβουλίου και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.
Η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το λαό μας και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα και του ρόλου και της θέσης των μελών της στην Ελληνική κοινωνία, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.
Η σύσφιξη των δεσμών, η καλλιέργεια πνεύματος φιλαλληλίας, αλληλεγγύης και συναδελφικής αγάπης, μεταξύ των μελών της, αλλά και με τους εν ενεργεία συναδέλφους.
Η ανάπτυξη δραστηριότητας για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της κοινωνικής θέσης και της υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μελών.
Η ανάπτυξη σχέσεων με τις αντίστοιχες Οργανώσεις των Ε. Δ. για την επιδίωξη κοινών σκοπών και η συνεργασία με τις λοιπές συνδικαλιστικές Οργανώσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διατήρηση και προβολή των δραστηριοτήτων και της Ιστορίας των Σωμάτων της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, η ανάδειξη του πολιτιστικού τους έργου, στο πλαίσιο του ΠΟ.Κ.Ε.Α. (λειτουργία Μουσείου-Βιβλιοθήκης, Λέσχης κλπ) και η διατήρηση της συνέχειας με την Ελληνική Αστυνομία.
Η έκδοση εφημερίδας και άλλων εντύπων για την ενημέρωση των μελών.
Η ενεργός συμμετοχή και παρέμβαση στα κοινωνικά, πολιτιστικά και εθνικά προβλήματα της πατρίδας μας.

Εγγραφή μελών:

Όλοι οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας μπορούν να γίνουν μέλη της Ομοσπονδίας, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο Σύνδεσμο, ή Ένωση Αποστράτων της Χώρας.

Για την εγγραφή συμπληρώνεται το έντυπο της σχετικής αίτησης που είναι διαθέσιμο σε όλα τα Γραφεία των Συνδέσμων και Ενώσεων Αποστράτων της χώρας, καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση για την παρακράτηση της ετήσιας εισφοράς μέσω του ΤΕΑΠΑΣΑ.

Η ετήσια συνδρομή είναι 20 € και παρακρατείται αυτόματα μέσω του ΤΕΑΠΑΣΑ. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται η αποστολή της εφημερίδας «ΦΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α.».

Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας Αποστράτου:

Όλα τα μέλη εφοδιάζονται με ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αποστράτου, το οποίο εκδίδεται, κεντρικά, από την ΠΟΑΣΑ. Με απόφαση του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, υιοθετήθηκε νέος σύγχρονος και αναβαθμισμένος τύπος ταυτότητας, σε κάρτα PVC, μεγέθους 85,6 x 54 mm (ISO sta n dard), εκτυπωμένη στις δύο πλευρές. Για την εκτύπωση των νέων δελτίων, η Ομοσπονδία προμηθεύθηκε ειδικό εκτυπωτή και λογισμικό, ώστε να καταστεί αυτόνομη και να εξασφαλίσει την αυθεντικότητα της εκτύπωσης, και την ελαχιστοποίηση του χρόνου έκδοσης του δελτίου (αυθημερόν έκδοση).

Το νέο δελτίο ταυτότητας είναι τυπωμένο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και φέρει, ως χαρακτηριστικά ασφαλείας, την ψηφιακή φωτογραφία του κατόχου, εγχάρακτο ολόγραμμα (υδατογράφημα) με το έμβλημα της Ομοσπονδίας, καθώς και ειδικό γραμμικό μεταβλητό κώδικα (QR), στον οποίο περιέχονται κρυπτογραφημένα στοιχεία του κατόχου του.

Για την έκδοση του Δ.Τ.Α., ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση που θα προμηθευθεί στον οικείο Σύνδεσμο Αποστράτων, ή Ένωση που ανήκει, προσκομίζοντας, επίσης: Μία (1) φωτογραφία, κατά προτίμηση με στολή, διαστάσεων 4,5 x 5,5 εκ., φ/α του Π.Δ., ή της Πράξης Αποστρατείας του, καθώς και επίσημο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ομάδα του αίματός του. Κατά την υποβολή της αίτησης, καταβάλλεται τέλος 10 €, το οποίο καλύπτει το κόστος εκτύπωσης (αναλώσιμα, συντήρηση εξοπλισμού) και ταχυδρομικής αποστολής.

Ο νέος τύπος Δελτίου Ταυτότητας Αποστράτου

Σωματεία-Ενώσεις-Σύνδεσμοι μέλη της ΠΟΑΣΑ:

Μέχρι σήμερα οι Σύνδεσμοι –Ενώσεις και Σωματεία που είναι μέλη της ΠΟΑΣΑ, είναι 48. Αναλυτική παράθεσή τους γίνεται κατωτέρω, με την ονομασία τους, την έδρα και τη Δ-νση των Γραφείων τους:

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΟΔΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗ, Τ.Κ. 30100 (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο).

2. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΟΔΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20, Τ.Κ. 30200.

3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΙΔΑΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΟΔΟΣ Β. ΜΠΟΥΣΓΟΥ 14, Τ.Κ. 30300.

4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦ. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ο «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ΝΑΥΠΛΙΟ, ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 ΑΣΤΥΝ Δ-ΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, Τ.Κ. 21100, ΤΗΛ: 27520-98758.

5. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΟΔΟΣ Α. ΣΟΥΤΣΟΥ 29 & ΣΑΧΤΟΥΡΗ (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο) Τ.Κ. 22100, ΤΗΛ: 2710-230538.

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ 43, Τ.Κ. 47100, ΤΗΛ: 26810-26645.

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 54 Τ.Κ. 10431, ΤΗΛ: 210-5228053.

8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ», ΟΔΟΣ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 50, Τ.Κ. 16562 (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο), ΤΗΛ: 210-9692995.

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 27 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, Τ.Κ. 12244, ΤΗΛ: 210-5311838.

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 61, Τ.Κ. 16345, ΤΗΛ: 210-9967155.

11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ- ΕΛ.ΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ, ΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 50, Τ.Κ. 26221, ΤΗΛ: 2610-273455.

12. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΥΝ/ΧΩΝ Σ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ», ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 26, Τ.Κ. 25100 (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο).

13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35, Τ.Κ. 66100 (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο), ΤΗΛ: 25210-27703.

14. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ, ΟΔΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ 45, Τ.Κ. 85100, ΤΗΛ: 22410-23110.

15. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 31, Τ.Κ. 68132, ΤΗΛ: 25510-38329.

16. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 57 Τ.Κ. 50200, ΤΗΛ: 24635-03501.

17. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Ε.Κ.Α.Μ.

18. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΟΔΟΣ Τ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ 1 (Μικρό Διοικητήριο), Τ.Κ. 29100.

19. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1, Τ.Κ. 27100 (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο), ΤΗΛ: 26210-81735.

20. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ), ΟΔΟΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 44, Τ.Κ. 59100, ΤΗΛ: 23310-21644.

21. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Ο ΤΑΛΛΩΣ», ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 1 Τ.Κ. 71601 Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο), ΤΗΛ: 2810-280570.

22. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5, Τ.Κ. 46100.

23. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛ.ΑΣ. Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΟΔΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 4, Τ.Κ. 54625, ΤΗΛ: 2310-525680.

24. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ – ΕΛ.ΑΣ. Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΟΔΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 11 Τ.Κ. 45444, ΤΗΛ: 26510-65975.

25. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ , ΟΔΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 119 Τ.Κ. 65403 (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο), ΤΗΛ: 2510-834231.

26. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ 2, Τ.Κ. 43100, ΤΗΛ: 24410-80474.

27. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ, ΟΔΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΥ Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 3. Τ.Κ. 61100, ΤΗΛ: 23410-77029.

28. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», ΟΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 28, Τ.Κ. 20100, ΤΗΛ: 27410-71279.

29. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΕΠΙΣΚ. ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ 18, Τ.Κ. 23100, ΤΗΛ: 27310-23929.

30. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΟΔΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 28, Τ.Κ. 41222, ΤΗΛ: 2410-256836.

31. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΤΖΟΡΝΤΑΝΟ ΜΠΡΟΥΝΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΥΡΟΣ, Τ.Κ. 72100 (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο), ΤΗΛ: 28410-26297.

32. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, ΟΔΟΣ Σ. ΜΥΡΙΒΗΛΗ & Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 2, Τ.Κ. 81100, ΤΗΛ: 22510-28296.

33. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΟΔΟΣ ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ, Τ.Κ. 31100.

34. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΕΡΓΑΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ 7, Τ.Κ. 38221, ΤΗΛ: 24210-23058.

35. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Ε.Δ. & Σ.Α. ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 20, Τ.Κ. 37100.

36. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΚΑΝΑΡΗ 6, ΙΣΟΓΕΙΟ Τ.Κ. 24100, ΤΗΛ: 27210-25385.

37. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ, ΟΔΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 2Α (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο), Τ.Κ. 67100, ΤΗΛ: 25410-83360.

38. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ, ΟΔΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13, Τ.Κ. 58200 (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο), ΤΗΛ: 23810-29139.

39. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΟΔΟΣ Β’ ΠΑΡΟΔΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3, Τ.Κ. 60100, ΤΗΛ: 23510-34337.

40. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α. Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 100, Τ.Κ. 48100, ΤΗΛ: 26820-27171.

41. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», ΟΔΟΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3, Τ.Κ. 69100 (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο), ΤΗΛ: 25310-83274.

42. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ, ΟΔΟΣ ΠΡΕΣΒΕΩΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΕΪΖΗ 3, Τ.Κ. 83100 (στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο), ΤΗΛ: 22730-23523.

43. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΔΟΣ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ ΑΔΑΜ 5, Τ.Κ. 42100, ΤΗΛ: 24310-31970.

44. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14, Τ.Κ. 35100, ΤΗΛ: 22310-38450.

45. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ – ΕΛ.ΑΣ. Ν. ΦΛΩΡΙΝΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», ΟΔΟΣ ΑΡΡΙΑΝΟΥ 33, Τ.Κ. 53100, ΤΗΛ: 23850-22888.

46. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΟΔΟΣ: ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, Τ.Κ. 63200, ΤΗΛ. 6972-229800.

47. ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΠΟΛΕΜΙΔΗ 1, Τ.Κ. 82100, ΤΗΛ: 22710-8152.

48. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ-ΧΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΟΔΟΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ 2, Τ.Κ. 50131, ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ.: 24610-28743.

49. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΛΩΝΤΟΥ 47, Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ, ΤΗΛ.: 22210-37444.

Συνοπτικός Απολογισμός Έργου:

Μία σύντομη ανασκόπηση, ορισμένων πτυχών του έργου της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων είναι ο πιο ισχυρή απόδειξη για το πολύπλευρο έργο που επιτελείται και ιδιαίτερα στο σημερινό περιβάλλον με τις πρωτόγνωρες συνθήκες κρίσης που βιώνει η Πατρίδα μας.

Στους πρώτους στόχους της Ομοσπονδίας ήταν η ανάδειξη, ο εξωραϊσμός, η εσωτερική αγιογράφηση και η κατασκευή περικαλλούς τέμπλου του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μακρυγιάννη που βρίσκεται μέσα στο Σύνταγμα Μακρυγιάννη, έργο που ολοκληρώθηκε με την αμέριστη υποστήριξη όλων των μελών(εισφορές από το υστέρημά τους), τις άοκνες προσπάθειες, την καλή συνεργασία και το συντονισμό των ενεργειών με όλους τους Συνδέσμους. Είχαν προηγηθεί αρκετές παραστάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στους αρμόδιους του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και η συμπαράσταση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Μακαριστού ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, για να αποφασιστεί η διαμόρφωση σε εκκλησία νεοκλασικού οικήματος μέσα στο χώρο, όπου κατά το παρελθόν στεγάζονταν το Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη και σήμερα, μετά από κατάλληλη διαμόρφωση, στεγάζεται το Μουσείο ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ.

Η ίδρυση Τμήματος Αποστράτων στο ΑΕΑ/ΕΛ.ΑΣ. και η καθιέρωση ημέρας τιμής για όλους τους Αποστράτους, επισφράγισε τις προσπάθειες για την αναγνώριση και θεσμικά της προσφοράς των αποστράτων στην κοινωνία και την Πατρίδα, καθώς και των στενών δεσμών των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών, όπως αρμόζει στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής οικογένειας.

Η αποτελεσματική προβολή και διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων (εργασιακά, επαγγελματικά, οικονομικά και συνδικαλιστικά) των μελών και της ευρύτερης αστυνομικής οικογένειας και η συστηματική ενημέρωση – διευκόλυνση των αποστράτων, απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος από τη δραστηριότητα της Ομοσπονδίας. Ιδιαίτερα, από το 2010 μέχρι σήμερα, με το ξέσπασμα της κρίσης, αναλήφθηκαν πολυσήμαντες πρωτοβουλίες και αναπτύχθηκαν ποικίλες δράσεις σε πολλές κατευθύνσεις, δυσανάλογα αναντίστοιχες σε ένταση και έκταση με προγενέστερες εποχές. Άξιες μνείας είναι οι προσπάθειες για τα ασφαλιστικά μας Ταμεία και οι πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το ΑΕΑ/ΕΛ.ΑΣ., τις πολιτικές ηγεσίες των αρμοδίων Υπουργείων, την ΕΑΑΣ και τις συνδικαλιστικές Ενώσεις των εν ενεργεία αστυνομικών για τη διάσωση και εξυγίανση του ΜΤΣ, (ρύθμιση του χρέους του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών, θεσμοθέτηση νέων πόρων, ισότιμη μεταχείριση σε όλα τα μέλη, ανεξαρτήτως προέλευσης κλπ)

Η Ομοσπονδία, πέραν από τη συμμετοχή της σε όλες τις κινητοποιήσεις για να αποτρέψει τις ισοπεδωτικές περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τις ανακοινώσεις, τις επιστολές και τις παραστάσεις της σε αρμόδιους φορείς, αναλάμβανε για κάθε περίπτωση, να τυποποιήσει όλα τα έντυπα (Εφέσεις, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας κλπ) για να διευκολύνει τα μέλη της για την άσκηση ενδίκων μέσων σε όλη την επικράτεια και να τα αναρτήσει έγκαιρα όλα στην ιστοσελίδα της, με όλες τις πρόσθετες διευκρινιστικές πληροφορίες.

Για πρώτη φορά έγιναν με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας κοινές αγωνιστικές κινητοποιήσεις με τις Ένοπλες Δυνάμεις, ως κοινή έκφραση διαμαρτυρίας απέναντι στις ισοπεδωτικές και απαξιωτικές ρυθμίσεις σε βάρος των αποδοχών των αποστράτων, αλλά και των εν ενεργεία στελεχών, που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, το έτος 2013, στην Αθήνα, τη Θεσ/νίκη, τη Λάρισα και τα Χανιά.

Πάγιος και διαχρονικός στόχος της ΠΟΑΣΑ ήταν και παραμένει η υλοποίηση του Ν.3688/2008 για τη λειτουργία του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΠΟ.Κ.Ε.Α.), στο χώρο των Σχολών(Μεσογείων 96).Καρπός αυτής της διαρκούς και έντονης προσπάθειας ήταν η σύσταση του Δ.Σ. του ΠΟΚΕΑ, τον Ιούνιο του 2015, στο οποίο και συμμετέχει με η Ομοσπονδία με ένα μέλος της. Άξια μνείας είναι η εκ μέρους της ΠΟΑΣΑ ανάληψη πρωτοβουλιών και ο συντονισμός των ενεργειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συνδικαλιστικών Ενώσεων κλπ, για να αποτρέψει τον Ιούνιο του 2013 την επαπειλούμενη κατάργηση του ΠΟΚΕΑ.

Η ΠΟΑΣΑ με έγκαιρη παρέμβασή της αρμοδίως και κοινές δράσεις με την ΠΟΑΣΥ και την ΠΟΑΞΙΑ, απέτρεψε κυοφορούμενες εξελίξεις ως προς την αξιοποίηση του ΝΙΜΙΤΣ για αλλότριους σκοπούς. Σταθερή θέση της ΠΟΑΑΣΑ είναι η αδιατάρακτη παροχή υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης από το ΝΙΜΙΤΣ σε όλα τα μέλη που είναι δικαιούχοι στη βάση της αρχής της ισοτιμίας.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ: Σε συνεργασία με το ΤΕΑΠΑΣΑ και μετά από παραμετροποίηση σχετικών εφαρμογών, η ΠΟΑΣΑ πέτυχε, όπως η παρακράτηση της ετήσιας συνδρομής των μελών όλων των συνδέσμων, γίνεται απ’ ευθείας, εφάπαξ, από το ΤΕΑΠΑΣΑ, με απευθείας κράτηση και την κατάθεση των εισπραττομένων χρηματικών ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς ενός εκάστου των Συνδέσμων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Η Ομοσπονδία είναι παρούσα όπου απαιτείται, για την απόδοση των οφειλόμενων τιμών σε επετείους, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία και την προσφορά των αγωνιστών μας στους εθνικούς αγώνες, καθώς και σε λοιπές εκδηλώσεις. Επίσης οργάνωσε και οργανώνει πολλές κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την αναψυχή, ενημέρωση και αναθέρμανση των δεσμών των μελών της. Η ΠΟΑΣΑ παρεμβαίνει έγκαιρα στον έντυπο, ή ηλεκτρονικό τύπο, όταν δημιουργούνται ζητήματα αλλοίωσης της ιστορίας, ή παραποίησης των γεγονότων.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Υψηλά στις προτεραιότητες της ΠΟΑΣΑ παραμένει η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών μας για όλα τα βασικά μας ζητήματα, μέσω της εφημερίδας και της ιστοσελίδας, καθώς και η αξιοποίηση όσης φωνής διαθέτουμε για να πολεμήσουμε όλα τα «άνθη του κακού» που έφεραν την πατρίδα μας μέχρις εδώ, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα, ότι μέσα από το γενικό καλό πρέπει να προκύπτει το ατομικό καλό και πώς μόνο με τη συνολική πίεση της κοινωνίας μπορεί να έλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΓΕΝΙΚΑ η Ομοσπονδία από το 1999 μέχρι σήμερα συμμετέχει σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για μη ικανοποίηση χρονιζόντων αιτημάτων του κλάδου μας, πραγματοποιεί Συνέδρια, εκδίδει ανακοινώσεις για ενημέρωση των μελών της, αναπτύσσει συνεργασία με τις λοιπές συνδικαλιστικές ομοσπονδίες του χώρου των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς τις λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις της Χώρας, συναντάται επανειλημμένα με αρμοδίους Υπουργούς, πολιτικά κόμματα και φορείς για την προώθηση των διαφόρων αιτημάτων της.

Στον αγώνα αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Εμείς, η ευρύτερη αστυνομική οικογένεια, με πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να γίνουμε όλοι ένα. Με ενωτικό πνεύμα, υποταγή του εγώ στο εσύ, συλλογική συνείδηση και συλλογική δράση, μπορούμε να πετύχουμε. Άλλωστε ο εθελοντικός χαρακτήρας των Ενώσεων μας, είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για προσφορά.

Ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους αποστράτους

Από το Δ.Σ. απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους αποστράτους, που δεν είναι μέλη, να γίνουν μέλη και να πλαισιώσουν τους Συνδέσμους Αποστράτων Αστυνομικών Σ.Α., που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, γιατί η δική σας συσωρευμένη γνώση και εμπειρία και το ενδιαφέρον για τα κοινά, πρέπει να έχουν τη συνέχειά τους μέσα στο ευρύτερο χώρο της μεγάλης αστυνομικής οικογένειας.

Γιατί ο αστυνομικός, όπως και ο κληρικός δεν αποβάλλει την ιδιότητά του με την αφυπηρέτησή του από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Γιατί αυτοί που ανάλωσαν πολύτιμα και παραγωγικά χρόνια στην υπηρεσία του καθήκοντος με βαθιά αίσθηση χρέους και υπήρξαν «πρωταθλητές στο ευ αγωνίζεσθαι», είναι οι βετεράνοι αστυνομικοί.

Γιατί μας ενώνει η αγάπη για τις αξίες που υπηρετήσαμε, η αγάπη για μια κοινωνία καλύτερη, απαλλαγμένη από την ανομία και την ατιμωρησία, τη διαφθορά, το έγκλημα και την κοινωνική αδικία. Γιατί σήμερα που όλα δοκιμάζονται, κεκτημένα, ή αυτονόητα αμφισβητούνται, μόνο ως συλλογική οντότητα με αρραγή ενότητα, υποταγή του εγώ στο εσύ και πνεύμα ομάδας, μπορούμε να πετύχουμε.

Γιατί η συλλογική μας αυτογνωσία και η συλλογική μας συνείδηση είναι όρος επιβίωσης. Γιατί αυτός που κτίζει στο παρελθόν του, αυτός που ωραιοποιεί το παρελθόν του, αυτός που χρησιμοποιεί το παρελθόν του και δεν το καταστρέφει, έχει μέλλον.

Γιατί το ιδεώδες του εθελοντισμού, αποτελεί μία από τις ευγενέστερες εκδηλώσεις του ανθρωπισμού και του πολιτισμού.

Γιατί στην σημερινή εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία από αυτό το προσκλητήριο συστράτευσης των προσπαθειών και των ενεργειών, δεν περισσεύει κανείς.

Γιατί η δική σου δύναμη θα δώσει δύναμη και στην Ομοσπονδία μας. «Εν τη ενώσει η ισχύς». Γιατί όπως έλεγε ο Μπρεχτ : «Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει. Αυτός που δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει».