Άξονες Προτεραιότητας

Προτεραιότητες σε θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ)

Όπως είναι γνωστό, η χώρα μας ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003.

Ο απώτερος στόχος της Συνθήκης του Αμστερνταμ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει έναν ενιαίο χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Σ΄ αυτό το χώρο, όλοι οι πολίτες θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, βιώνοντας σε συνθήκες ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Το Συμβούλιο κορυφής του Tάμπερε που συνήλθε, τον Οκτώβριο του 1999, αποκλειστικά γι? αυτό το θέμα, επιβεβαίωσε την πολιτική βούληση για την επίτευξη αυτού του στόχου, που αποτελεί σταθερή επιθυμία των πολιτών της Ένωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση για επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας κοινής πολιτικής μετανάστευσης και ασφάλειας που θα βασίζεται σε βασικές προϋποθέσεις, όπως είναι η καταπολέμηση της εγκληματικότητας και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων, σε συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης όπως η απόφαση αυτή εκφράστηκε, στη συνέχεια, από τη Σύνοδο Κορυφής του Λάακεν (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δεκέμβριος 2001) και της Σεβίλλης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ιούνιος 2002), το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει καθορίσει ως βασικές προτεραιότητες και στόχους την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, καθώς και την ενίσχυση των ελέγχων και της επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων και την καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών.

Ιδιαίτερη, επίσης, βαρύτητα θα δοθεί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της διακίνησης προσώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων, θα συνεχιστούν οι δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από τις προηγούμενες Προεδρίες στην αστυνομική συνεργασία, σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και ασύλου, καθώς και στην ισχυρότερη εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας διοργανώνονται από το Υπουργείο μας οκτώ (8) σεμινάρια, τα οποία αφορούν ναρκωτικά, τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα και κλεμμένα οχήματα, με στόχο αφενός την εκπαίδευση στελεχών των Αστυνομιών των κρατών μελών της Ε.Ε., των υποψηφίων προς ένταξη και τρίτων κρατών και αφ΄ ετέρου τα συμπεράσματα θα χρησιμοποιηθούν από τις καθ? ύλην αρμόδιες Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου.