Προεδρία

http://www.eu2003.gr/

Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συστάθηκε Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας για θέματα ασφάλειας, προκειμένου να αντιμετωπίζει τις ανάγκες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της άσκησης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την χώρα μας.

Υπεύθυνοι για θέματα Προεδρίας του Υπουργείου, είναι:

  • ο κύριος Ευάγγελος Αραμπατζής, Σύμβουλος Υπουργού (Συντονιστής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων) και
  • Ο κύριος Νικόλαος Κρίκος, Διπλωματικός Σϋμβουλος Υπουργού

Το γραφείο στεγάζεται στο κτίριο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα).