Στόχοι – Μεταολυμπιακά οφέλη

Ο Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας ακολούθησε απόλυτα τα χρονοδιαγράμματα και εξελίχθηκε με επιτυχία, η οποία αναγνωρίστηκε επανειλημμένα από τους εκπροσώπους της Δ.Ο.Ε. Η αρχή έγινε με την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου και ακολούθησαν το Κατευθυντήριο και Τακτικό Σχέδιο, καθώς και τα Επιχειρησιακά Σχέδια. Ακολούθησε η περίοδος δοκιμών του Σχεδιασμού, των μέσων, του εξοπλισμού, καθώς και της ετοιμότητας του προσωπικού, μέσα από αθλητικές διοργανώσεις και ασκήσεις.

Ο Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας, καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία, έτσι ώστε να τον καθιστούν πλήρη και ουσιαστικό καταγράφοντας μία πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα που απεικονίζει την ισχυρή βούληση της Ελλάδας να διοργανώσει ασφαλείς Ολυμπιακούς Αγώνες. Μία πραγματικότητα, που αντανακλά το έντονο ενδιαφέρον όλων η Ελλάδα να μην είναι μόνο μία από τις πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο, αλλά και μία περιφερειακή δύναμη ειρήνης και σταθερότητας την επόμενη ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων.
Μέσα από το Σχεδιασμό αυτό, η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων έθεσε ως στόχους:

  • τη διασφάλιση ενός απόλυτα ασφαλούς Ολυμπιακού περιβάλλοντος
  • την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας, που δεν θα επηρεάσουν υπέρμετρα τον αθλητικό και εορταστικό χαρακτήρα των Αγώνων, καθώς και τις καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες των πολιτών και
  • την υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση των πολιτών και επισκεπτών των Ολυμπιακών πόλεων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση τους σε θέματα ασφάλειας

Με τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η Ελληνική Αστυνομία θα διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με πλούσια εμπειρία και με ό,τι πιο σύγχρονο από πλευράς τεχνολογίας. Το ποσό που επενδύεται για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο Ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει επενδυθεί ποτέ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό πρακτικά σημαίνει παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσα από τη διασφάλιση ενός ακόμη πιο ασφαλούς περιβάλλοντος, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο Σχεδιασμός της Ολυμπιακής Ασφάλειας, προσφέρει τη δυνατότητα διακλαδικής συνεργασίας όλων των Εμπλεκομένων Φορέων, υπό ενιαία διοίκηση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, καθοριστική συμβολή έχει η χρήση της υψηλής τεχνολογίας και κυρίως των C4I. Πρόκειται για συστήματα που αναβαθμίζουν την υποδομή της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς επιτρέπουν τη ταυτόχρονη συνδιαχείριση περιστατικών.

Η Ελληνική Αστυνομία θα διαθέτει σύγχρονη υποδομή, συχνά πιο εξελιγμένη από πολλές Αστυνομίες της Ευρώπης. Για παράδειγμα, με το υπερσύγχρονο σύστημα επικοινωνιών (TETRA) που θα διαθέτει η Ελληνική Αστυνομία, ο Αστυνομικός που επιλαμβάνεται ενός τροχαίου ατυχήματος, θα μπορεί να μεταδίδει στο Κέντρο Επιχειρήσεων ταυτόχρονα εικόνα και ήχο όπου για παράδειγμα η Πυροσβεστική ή το ΕΚΑΒ θα μπορούν με τη σειρά τους ανταποκρίνονται με ταχύτητα, διαθέτοντας τα κοντινότερα κατάλληλα μέσα και προσωπικό.