Χρήστος Μανούρας

Χρήστος Μανούρας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής

 • Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965.
 • Κατετάγη στην Ελληνική Αστυνομία το 1987.
 • Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας το 1995.
 • Την 27.6.2012 τοποθετήθηκε στη θέση του Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Τελειόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.
 • (Μεταπτυχιακό) Δίπλωμα της Αστυνομικής Ακαδημίας, Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών, με βαθμό αποφοίτησης «20» (Άριστα), 2008.
 • Πτυχίο Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, με βαθμό αποφοίτησης «18,762» (Άριστα), 1995.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στην 25ετή υπηρεσιακή του σταδιοδρομία υπηρέτησε:

 • Σε μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
 • Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Διευθύνσεις Τροχαίας, Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Δημοσίων Σχέσεων, Κρατικής Ασφάλειας και Γενικής Αστυνόμευσης.

Το 2008 τοποθετήθηκε ως Τμηματάρχης του 2ου Τμήματος Κοινωνικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το 2011 ανέλαβε καθήκοντα Επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, τα οποία ασκούσε μέχρι την τοποθέτηση του στη θέση του Εκπροσώπου Τύπου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας σε συσκέψεις και ομάδες εργασίας ευρωπαϊκού επιπέδου για την ασφαλή διεξαγωγή ευρωπαϊκών αθλητικών γεγονότων, ιδίως αγώνων ποδοσφαίρου με διεθνή διάσταση.
 • Μέλος της ομάδας «Think Tank UEFA Ευρώπης» με κύκλο αρμοδιοτήτων την αξιολόγηση και βελτίωση της ασφάλειας διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων ιδιάζουσας σημασίας, διεθνούς ενδιαφέροντος. Συμμετείχε ως αρχηγός αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας στην Πολωνία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου EURO 2012.
 • Υπεύθυνος για την ανάπτυξη σχέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας με άλλους Φορείς (κοινωνικούς, μορφωτικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς κ.α.), καθώς και τη διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων αστυνομικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Τακτικός καθηγητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας – Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών, σε θέματα Εθιμοτυπίας – Δημοσίων Σχέσεων.
 • Ομιλητής και εμπειρογνώμονας σε σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), σχετικά με θέματα κοινοτικής αστυνόμευσης (community policing).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • Συμμετείχε σε σεμινάριο επιμόρφωσης του τομέα Δημόσιου Μάνατζμεντ με θέμα: «Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων στελεχών Δημόσιας Διοίκησης: Ηγεσία και οργανωσιακές αλλαγές».
 • Παρακολούθησε σεμινάρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, όπως στρατηγικές αστυνόμευσης κοινότητας, αποτελεσματικής αστυνόμευσης αγώνων ποδοσφαίρου, αστυνόμευσης γεγονότων ιδιάζουσας σημασίας, διαχείρισης πλήθους και θέματα περιβαλλοντικού εγκλήματος.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Διπλωματική εργασία στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας, με θέμα «Προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελληνική Αστυνομία», 2008.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Τιμητικός έπαινος ως μέλος συγγραφικής ομάδας, για τη συγγραφή επαγγελματικού εγχειριδίου με τίτλο «Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης», για εκπαιδευτική χρήση από σπουδαστές των Αστυνομικών Σχολών, 2010.
 • Έχει τύχει όλων των τιμητικών διακρίσεων που προβλέπονται για το βαθμό του ως Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας E.C.C.E. του πανεπιστημίου Michigan των Η.Π.Α.
 • Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ’ Βαθμίδας (Αξιωματικών), της Σχολής Ξένων Γλωσσών της Ελληνικής Αστυνομίας.