Ποιες είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης στους δικαιούχους αυτής;

Αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης εγγράφων διαμονής στους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, στα μέλη των οικογενειών τους και άλλα πρόσωπα, επίσης υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι:

α) τα Τμήματα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και

β) οι οικείες Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας ή Τμήματα Ασφαλείας) στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Για τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων Αστυνομικών Υπηρεσιών, πατήστε εδώ.

Για τα μέλη των οικογενειών, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης είναι οι Υπηρεσίες μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Χώρας, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων διαμένουν οι αιτούντες.