ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣTΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(Ελ. Βενιζέλου 158 & Πεσόντων Αστυνομικών, 38446, Νέα Ιωνία Βόλου)
E-mail: admagnisias@hellenicpolice.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 24210 76921
Διευθυντής 24210 76.920
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης 24210 76.931
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης 24210 76.937
Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών 24210 76.925
Γραφείο Διαβατηρίων 24210 76.985
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών 24210 76.963
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης
Εξοπλισμού Πληροφορικής
24210 76.943