ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας

Γ. Παπανδρέου 14 & Μουσών, TK 413 34, Λάρισα
Email: gadpthessalias@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr


Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων
ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας

Τηλέφωνο: 2410-683205
Email: press.gadpthessalias@hellenicpolice.gr 
Website: www.hellenicpolice.gr
Facebook: https://www.facebook.com/gadpthessalias
Twitter: http://www.twitter.com/astynomia
Youtube:
 http://www.youtube.com/ellinikiastynomia


Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας

Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής 2410 661689
Υπασπιστής 2410 683202
Fax: 2410 661688
Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης και Επιχειρήσεων 2410 683220
2410 683221
2410 683222
Τμήμα Ασφάλειας και Αλλοδαπών 2410 683223
2410 683224
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης 2410 683210
2410 683212
Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων 2410 683205
2410 683206