ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ιωάν. Τρύπη 1, T.K 531 00, Φλώρινα
e-mail: adflorinas@hellenicpolice.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 23850 44210
Διευθυντής 23850 44.211
Υπασπιστής 23850 44.210
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης 23850 44.206
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης 23850 44.203
Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών 23850 44.205
Γραφείο  Διαβατηρίων 23850 44.217
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών 23850 44.209
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής 23850 44.218