ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Λ. Α. Παπανδρέου, TK 501 00, Κοζάνη
Τηλεφωνικό Κέντρο: 24610-49889
Email: gadpdmakedonias@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr


Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων
ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Τηλέφωνο: 24610-37331
Email: press.gadpdmakedonias@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr
Facebook: https://www.facebook.com/gadpdmakedonias
Twitter: http://www.twitter.com/astynomia
Youtube:
 http://www.youtube.com/ellinikiastynomia


Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας