ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Βιομηχανική Περιοχή Αργοστολίου, Τ.Κ. 281 00
E-mail: adkefallinias@hellenipolice.gr

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2610 695202
Διευθυντής 2610 695.200
Υπασπιστής 2610 226.150
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης 2610 223.439
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης 2610 695.226
Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών 2610 695.231
Γραφείο Διαβατηρίων 2614 400.350
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης
Εξοπλισμού Πληροφορικής
2610 695.267