ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας

Ερμού 95, Τ.Κ. 261 10, Πάτρα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2610-277835
Email: gadpdelladas@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr


Γραφείο Ενημέρωσης Δημοσιογράφων
ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας

Τηλέφωνο: 2610-277073
Email: press.gadpdelladas@hellenicpolice.gr 
Website: www.hellenicpolice.gr
Facebook: https://www.facebook.com/gadpdelladas
Twitter: http://www.twitter.com/astynomia
Youtube:
 http://www.youtube.com/ellinikiastynomia


Υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας