Ομάδα Αστυνομικών Σκύλων – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών υλών συνδράμουν με τις αστυνομικές δυνάμεις του Τμήματος Εντοπισμού Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), για την ανεύρεση εκρηκτικών μηχανισμών και τον έλεγχο χώρων. Η άριστη όσφρησή τους οδηγεί στην αμεσότερη ανεύρεση εκρηκτικών υλών και στην αποτελεσματικότερη έρευνα χώρων, η οποία γίνεται είτε προληπτικά ή κατόπιν ενημέρωσης για ύπαρξη συγκεκριμένου υλικού. Οι σκύλοι αυτοί κάνουν καθημερινά περισσότερες από 20 προληπτικές έρευνες, εκτός των απειλητικών τηλεφωνημάτων. Όταν ο σκύλος εντοπίζει την ακριβή θέση εκρηκτικών, έχει εκπαιδευτεί να κάθεται και να παραμένει σιωπηλός σε εκείνη τη θέση διατηρώντας παθητική στάση.

Οι σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών συνδράμουν με μεικτά αστυνομικά κλιμάκια σε ελέγχους ατόμων, μέσων μεταφοράς και χώρων. Η αποτελεσματική όσφρηση τους εντοπίζει καλά κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες, που ο εντοπισμός τους με τις ανθρώπινες αισθήσεις είναι δύσκολος ή πολλές φορές αδύνατος. Αν υπάρχουν ναρκωτικά, ακόμα και επιμελώς κρυμμένα, ή θαμμένα ή μέσα σε υγρά με διάφορες άλλες παραπλανητικές οσμές, ακόμη και σε ψηλά σημεία, ο σκύλος θα τα εντοπίσει. Κατά τον εντοπισμό τους αντιδρά ενεργητικά σκαλίζοντας και γαβγίζοντας, ή σύμφωνα με τις νέες τακτικές εκπαίδευσης κάθεται σιωπηλός, αποφεύγοντας έτσι να προκληθουν φθορές ή βλάβες σε ξένες περιουσίες.

Οι σκύλοι περιπολίας βοηθούν πολύπλευρα το έργο της αστυνόμευσης. Χρησιμοποιούνται σε σημεία που υπάρχει έντονη εγκληματικότητα, αλλά ταυτόχρονα σε σημεία με πυκνή διέλευση κόσμου. Είναι απ’ τα καλύτερα αποτρεπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται απ’ όλες τις αστυνομίες του κόσμου με θετικά αποτελέσματα. Δεν υποκαθιστά τις άλλες μεθόδους αστυνόμευσης αλλά εκσυγχρονίζει, συμπληρώνει και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης βασιζόμενο στον ψυχολογικό επηρεασμό και στις πραγματικές συνθήκες δράσης. Ο σκύλος περιπολίας είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης και αποτροπής με σκοπό να συμβάλλει στον περιορισμό της βίας οποιασδήποτε προέλευσης και μορφής. Έχει ανεπτυγμένη κοινωνικότητα και θα επιχειρήσει μόνο κατ’ εντολή, η οποία, βέβαια, θα δοθεί μόνο από το συνοδό του και για εγκληματικές κακουργηματικές ενέργειες.

Οι σκύλοι περιπολίας έχουν τα παρακάτω ειδικά καθήκοντα:

α) ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

 • Αναζήτηση, εντοπισμός, εύρεση ατόμων παγιδευμένων σε ερείπια (σεισμοί – κατολισθήσεις)
 • Αναζήτηση – ανεύρεση χαμένων ατόμων σε δασώδεις περιοχές.
 • Αναζήτηση – ανεύρεση αντικειμένων που δεν ανήκουν στο χώρο (εμπρηστικοί μηχανισμοί στα δάση καθώς και πειστήρια εγκλημάτων).

β) ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 • Συνοδεύουν επικίνδυνους κρατουμένους στις πεζές μετακινήσεις τους.
 • Ακινητοποιούν κρατούμενο που αποπειράται να αποδράσει.
 • Ακινητοποιούν τρίτους που για οποιοδήποτε λόγο προσπαθούν να προσεγγίσουν κρατουμένους.
 • Αναλαμβάνουν την φύλαξη συλληφθέντων σε ανοικτό χώρο
 • Αναζητούν και ακινητοποιούν αποδράσαντα κρατούμενο σε αγροτική – δασώδη περιοχή.
  Συνοδεύουν τα ειδικά οχήματα μεταγωγής κρατουμένων, όταν μετάγονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι κακοποιοί και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα επιχειρήσουν να αποδράσουν.
 • Συνοδεύουν οχήματα απέλασης λαθρομεταναστών και επεμβαίνουν σε περίπτωση συμπλοκής ή απόπειρα απόδρασης.
 • Συνδράμουν στην σύλληψη κακοποιού που βρίσκεται οχυρωμένος μέσα σε κτίριο.
 • Προστατεύουν διαιτητές, αθλητές κ.λ.π. παράγοντες κατά την είσοδο – έξοδο, στον αγωνιστικό χώρο, από άμεσες επιθέσεις.
 • Εκτελούν κάθε άλλο καθήκον που θα τους ανατεθεί και καλύπτεται από την εκπαίδευση που έχουν λάβει.