Ομάδα Αστυνομικών Σκύλων – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΔΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Οι σκύλοι και οι συνοδοί – χειριστές τους διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο και την εκπαίδευση τους στις παρακάτω ειδικότητες – κατηγορίες:

  • Ανίχνευσης εκρηκτικών υλών
  • Ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών
  • Περιπολίας (φύλαξης προσώπων και πραγμάτων, αναζήτησης εξαφανισμένων ατόμων, φύλαξης και συνοδείας κρατουμένων, καταδίωξης και σύλληψης ατόμων). Επίσης θα πρέπει να γίνει γνωστό πως στις παραμεθόριες περιοχές οι σκύλοι περιπολίας εκπαιδεύονται παράλληλα και στην ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών με άριστα ως στιγμής αποτελέσματα.

Καθήκοντα