Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών

Στο Τμήμα μετεκπαιδεύονται για χρονική περίοδο έξι (6) εβδομάδων Αξιωματικοί Παραγωγικών Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι οποίοι εξελίσσονται ιεραρχικώς από την κατώτερη βαθμίδα στην ανώτερη ή ανώτατη βαθμίδα των Αξιωματικών του Σώματος. Οι εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί φέρουν το βαθμό του Αστυνόμου Β´ ή το βαθμό του Αστυνόμου Ά.

Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό τη συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής μόρφωσης των επιτελών – στελεχών του Σώματος, τη συζήτηση και ανάλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την έρευνα, τη μελέτη και την ενημέρωση σε σύγχρονα γενικότερα θέματα και προβλήματα, στις σχέσεις Κράτους – Πολίτη. Σημαντικό κεφάλαιο στους κύκλους σπουδών του ΤΕΜΕΣ αποτελεί η ενημέρωση των σπουδαστών σε θέματα που αφορούν στη διοίκηση του προσωπικού, στον επιτελικό σχεδιασμό επιχειρήσεων, καθώς και σε θέματα επικοινωνίας με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Στόχος είναι η δημιουργία ικανών ηγετικών στελεχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να επιτελούν με αμέριστο ζήλο και ενδιαφέρον τα καθήκοντά τους ως ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι σπουδαστές του ΤΕΜΕΣ εκπαιδεύονται από διακεκριμένους καθηγητές της Ακαδημαϊκής Κοινότητας – μέλη ΔΕΠ, απο ειδικούς επιστήμονες, εισαγγελείς και δικαστές διαφόρων Δικαστηρίων, επικοινωνιολόγους, καθώς και έμπειρους και εξειδικευμένους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛΩΝ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Διεύθυνση: Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71 – Αχαρνές Αττικής
Τηλέφωνο: 210-2424323, 210-2424322, 210-3424324
E-mail: ekpaid.tmimata.sme@astynomia.gr
Website: www.astynomia.gr

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση: Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη 6, Τ.Κ. 59100 – Πανόραμα Βέροιας Ημαθίας
Τηλέφωνο: 23310-34322, 23310-34316
E-mail: smeve@astynomia.gr
Website: www.astynomia.gr