Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.)

Το Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.) συστάθηκε με την υπ` αριθμ. 3 από 5-2-2004 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α26/5-2-2004) και θα λειτουργεί από 1 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2004.

Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ενώ συμμετέχουν συναρμόδιοι σε θέματα Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων Υπουργοί.

Πρώτη σύγκληση του Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 16-3-2004, στο πλαίσιο της Aσκησης Ολυμπιακής Ασφάλειας «ΑΣΠΙΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 2004» (10-23/3/2004).

sysoa-modified.pdf
SYSOA.pdf