Συνοπτική Αποτίμηση της ασφάλειας Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων

Περιεχόμενα:

Μέρος Α΄: Ασφάλεια Ολυμπιακών Αγώνων

– Γενικά σχόλια 4-5

– Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας 6-16

– Επιχειρησιακή Εφαρμογή Σχεδιασμού 17-44

– Πυροσβεστικό Σώμα 45-49

Μέρος Β΄: Ασφάλεια Παραολυμπιακών Αγώνων

– Παραολυμπιακοί Αγώνες 50-58

Ακολουθεί το κείμενο της αποτίμησης της ασφάλειας Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων σε μορφή αρχείου pdf(μέγεθος 460kb):

APOTIMHSH.pdf