Ερωτήματα για την Ασφάλεια

Ποιος είναι θεσμικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων;
Η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων έχει ανατεθεί θεσμικά από την Πολιτεία στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και συγκεκριμένα στην Ελληνική Αστυνομία. Για το σκοπό αυτό, η Ελληνική Αστυνομία ίδρυσε μια ειδική αυτοτελή υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της, τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.).

Ποιος είναι ο ρόλος που έχει αναλάβει η Δ.Α.Ο.Α. για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων;
Η Δ.Α.Ο.Α. έχει ως αποστολή:
– Τον επιτελικό σχεδιασμό των μέτρων ασφάλειας και τάξης που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και διεξαγωγής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.
– Τη μέριμνα για την επιχειρησιακή εφαρμογή των Σχεδίων Aσφάλειας.
– Το συντονισμό όλων των υπηρεσιών και φορέων που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Τι βήματα έχουν γίνει για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας;
Ο Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας ακολούθησε απόλυτα τα χρονοδιαγράμματα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η οποία αναγνωρίστηκε επανειλημμένα από τους εκπροσώπους της Δ.Ο.Ε. Η αρχή έγινε με την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου, ακολούθησαν το Κατευθυντήριο και Τακτικό Σχέδιο και ολοκληρώθηκε με τα Επιχειρησιακά Σχέδια. Ακολούθησε μια περίοδος δοκιμών του Σχεδιασμού, των μέσων, του εξοπλισμού, καθώς και της ετοιμότητας του προσωπικού, μέσα από αθλητικές διοργανώσεις και ασκήσεις. Ο Σχεδιασμός καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια, με έμφαση στην πρόληψη και στην αποτροπή τρομοκρατικών απειλών διαθέτοντας άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, οργανωμένο και ισχυρό δίκτυο πληροφοριών, ειδικό αντιτρομοκρατικό σχέδιο και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας.

Ποιος είναι ο αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιείται για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων;
Για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα και στις περιφερειακές Ολυμπιακές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ηράκλειο, Πάτρα και Αρχαία Ολυμπία) θα διατεθούν περίπου 70.000 άτομα, κυρίως από τις Αρχές Ασφάλειας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα), τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ε.Υ.Π., αλλά και ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς εξοπλισμού.

Πόσο στοιχίζει η ασφάλεια των Αγώνων και από πού προέρχονται αυτά τα κονδύλια;
Για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων επενδύθηκε περίπου 1 δισ. Ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ. Ευρώ αφορούν το σύστημα C4I.Το κονδύλι αυτό προήλθε αποκλειστικά από εθνικούς πόρους. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει επενδυθεί ποτέ στον τομέα της Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων.

Τι είναι η Ολυμπιακή Συμβουλευτική Ομάδα (Ο.Σ.Ο.); Ποιος είναι ο ρόλος της Ο.Σ.Ο. στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων;
Στην Ολυμπιακή Συμβουλευτική Ομάδα (Ο.Σ.Ο.) συμμετέχουν επτά χώρες με σημαντική εμπειρία σε θέματα ασφάλειας μεγάλων αθλητικών οργανώσεων. Οι χώρες αυτές είναι οι Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία και το Ισραήλ. Ειδικοί από τις χώρες αυτές προσφέρουν την τεχνογνωσία τους σε διάφορους τομείς, όπως θέματα σχεδιασμού, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών. Υπάρχει άριστη συνεργασία με τις Υπηρεσίες Ασφάλειας αυτών των χωρών σε θέματα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών.

Eχουν αναπτυχθεί άλλες συνεργασίες στο πλαίσιο των Αγώνων;
Αναπτύσσεται ειδική συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι το πρώτο Κράτος-Μέλος που διοργανώνει Ολυμπιακούς Αγώνες μετά την εφαρμογή του κεκτημένου Schengen. Αναπτύσσονται επίσης, συνεργασίες με οργανισμούς (Interpol, Εuropol) και υπηρεσίες διαφόρων χωρών που διευρύνουν τις δυνατότητές μας και λειτουργούν προσθετικά στο επίπεδο της ασφάλειας. Τέλος, για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων θα συνδράμει και το ΝΑΤΟ.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Συμβουλίου Ολυμπιακής Ασφάλειας;
Το Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.) έχει συσταθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα λειτουργεί μέχρι τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

– Προβαίνει σε εκτιμήσεις κρίσεων και αποφασίζει για την οργάνωση του συστήματος χειρισμού κρίσεων επί σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, απειλών ή συμβάντων που πλήττουν ή είναι δυνατό να επηρεάσουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, παρέχοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
– Αποφασίζει για την επέμβαση ειδικών δυνάμεων και γενικότερα για τη χρήση όπλων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
– Αποφασίζει την εκκένωση ή τον αποκλεισμό εγκαταστάσεων, χώρων διαμονής και περιοχών όταν αυτό επηρεάζει άμεσα τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
– Εισηγείται προς το ΚΥ.Σ.Ε.Α. επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του.
– Αποφασίζει για τη συμμετοχή στο χειρισμό της κρίσης μη κυβερνητικών εθελοντικών και άλλων οργανώσεων και φορέων από το εσωτερικό της Χώρας ή το εξωτερικό.
– Συνεργάζεται με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
– Διαμορφώνει την επικοινωνιακή τακτική αντιμετώπιση της κρίσης.

Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ενώ συμμετέχουν οι Υπουργοί: Εξωτερικών, Εθνικής Αμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Επικράτειας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, καθώς και η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.

Επίσης, μπορεί να προσκληθούν και άλλοι Υπουργοί, Υφυπουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Ποια συστήματα υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιούνται για την ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων;
Αναπτύχθηκαν νέες υποδομές, όπως νέα επιχειρησιακά κέντρα, σύγχρονα συστήματα τηλεπικοινωνίας, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, αξιοποιώντας εξελιγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία. Ο Σχεδιασμός Ολυμπιακής ασφάλειας υποστηρίζεται τεχνικά με συστήματα, μέσα και εξοπλισμούς πρωτοφανούς μεγέθους συγκριτικά με προηγούμενες Ολυμπιάδες. Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται: Συστήματα επιτήρησης συνόρων, κινητά συστήματα επιτήρησης λιμενικών εγκαταστάσεων, συστήματα ασφάλειας λιμένων, κινητά κέντρα διαχείρισης κρίσεων, οχήματα, εναέρια μέσα (ελικόπτερα, αεροσκάφη, αερόπλοιο), ταχύπλοα, πυροσβεστικά πλοία, συστήματα φυσικής ασφάλειας, εξοπλισμός τροχαίας, οπλισμός, πληροφορικά συστήματα, εξοπλισμός αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. απειλών κ.λπ.

Τι είναι τα συστήματα C4I;
Τα συστήματα C4I είναι σύγχρονα τεχνολογικά μέσα επικοινωνιών, πληροφορικής και φυσικής Ασφάλειας, τα οποία με πλήρως εξασφαλισμένη διαλειτουργικότητα παρέχουν πληροφόρηση (εικόνα, ήχο, δεδομένα) στους εξουσιοδοτημένους Διοικητές Ασφαλείας προκειμένου να έχουν επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και να διευκολύνονται στη λήψη αποφάσεων. Πιο αναλυτικά τα συστήματα C4I περιλαμβάνουν:

– Εξειδικευμένα Συστήματα Ασφάλειας
– Συστήματα Φυσικής Ασφάλειας
– Ψηφιακό Συγκαναλικό Ραδιοδίκτυο Επικοινωνιών
– Κατασκευή / Εξοπλισμό Επιχειρησιακών Κέντρων
– Συστήματα / Προγράμματα Πληροφορικής

Τα συστήματα αυτά δεν υποκαθιστούν τον ανθρώπινο παράγοντα, ούτε διεξάγουν από μόνα τους τις επιχειρήσεις Ασφάλειας.
Αποτελούν όμως, ένα σημαντικό εργαλείο παροχής έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης και διευκολύνουν το έργο των διοικούντων στη λήψη αποφάσεων.

Με τι κριτήρια επιλέχθηκε το προσωπικό Ασφάλειας που εκπαιδεύτηκε στα συστήματα C4I και πώς έγινε η εκπαίδευσή τους;
Τα συστήματα C4I διακρίνονται σε τρεις ομάδες υποσυστημάτων: στο σύστημα Υποστήριξης, Διοίκησης και Λήψης Αποφάσεων (CDSS), στο σύστημα Επικοινωνιών και Πληροφορικής (CIS) και στο σύστημα Κέντρων Διοίκησης (CSS). Το είδος της εκπαίδευσης διαφέρει από υποσύστημα σε υποσύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το προσωπικό που εμπλέκεται σε περισσότερα από ένα υποσυστήματα να εκπαιδεύεται ξεχωριστά για καθένα από αυτά.
Τα κριτήρια επιλογής καθορίστηκαν με βάση τις απαιτήσεις των συστημάτων και σχετίζονται με το προφίλ και το είδος του συστήματος, καθώς και με τις υπηρεσιακές ανάγκες των θέσεων εργασίας, που καταλαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Βασικό κριτήριο επιλογής των ατόμων που παρακολούθησαν αυτές τις εκπαιδεύσεις ήταν ο χειρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, η καλή γνώση της αγγλικής κυρίως γλώσσας, όπως επίσης και οι γενικές γνώσεις πάνω σε κάποιους τομείς των υποσυστημάτων π.χ. επικοινωνία.
Στα συστήματα C4I εκπαιδεύτηκαν περίπου 3.000 άτομα από τους Εμπλεκόμενους Φορείς και ειδικότερα από την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, την Ε.Υ.Π., το Γ.Ε.ΕΘ.Α, την Ο.Ε.Ο.Α, το ΣΔΟΕ, τα Τελωνεία, το ΕΚΑΒ, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων που στελεχώνουν τα Κέντρα Διοίκησης. Η εκπαίδευση του προσωπικού έγινε παράλληλα με την υλοποίηση του έργου και την εγκατάσταση των συστημάτων με σκοπό την ακόμα μεγαλύτερη εξοικείωση του προσωπικού με το αντικείμενο αυτό.

Τι θα γίνει με το υλικό που συγκεντρώνεται από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης;
Με τις κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής εικόνας, που θα μεταφέρεται απευθείας στα επιχειρησιακά κέντρα.
Καταγράφεται ειδικότερα η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο, καθώς και τυχόν περιστατικά που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Τα υλικό που συλλέγεται αποθηκεύεται για διάστημα επτά (7) ημερών και στη συνέχεια επικαλύπτεται από το νέο υλικό που καταγράφουν οι κάμερες. Η καταγραφή τυχόν αξιόποινων πράξεων αξιολογείται από τις Διωκτικές Αρχές και τη Δικαιοσύνη, ενώ η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξασφαλίζει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ιδιωτική ζωή και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας προστατεύεται και δεν παραβιάζεται από τη λειτουργία των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. Αντίστοιχα το υλικό που έχει σχέση με την κυκλοφορία των οχημάτων αξιολογείται από τις υπηρεσίες Τροχαίας για τη ρύθμιση θεμάτων κυκλοφορίας.

Ποια είναι τα μέτρα προστασίας για τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις;
Για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (αγωνιστικών και μη), έχουν σχεδιασθεί αυστηρά μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και εμπειρία.
Συγκεκριμένα:
– Έχει γίνει μελέτη «τρωτών σημείων» και εκτίμησης κινδύνων για καθεμία από τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.
– Έχουν καθοριστεί Ζώνες Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης των οχημάτων γύρω από τις εγκαταστάσεις. Οι Ζώνες διακρίνονται:
στη Ζώνη Ελεγχόμενης Εισόδου και Κυκλοφορίας (ΖΕΕΚ) στην περιβάλλουσα περιοχή, όπου επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε διαπιστευμένα οχήματα
και
στη Ζώνη Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΖΕΣ), στην ευρύτερη αστική περιοχή γύρω από την εγκατάσταση, όπου τίθενται περιορισμοί, που αφορούν στη στάση και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένους δρόμους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για να εξυπηρετήσουν μεταφορικές ανάγκες.

– Έχουν προβλεφθεί συστήματα φυσικής ασφάλειας και ειδικότερα:

Περιφράξεις όπως η Εξωτερική Περίφραξη Ασφάλειας στην περίμετρο. Όπου οι χωροταξικές συνθήκες το επιτρέπουν, προβλέπεται και δεύτερη περίφραξη. Μεταξύ των δύο αυτών περιφράξεων, προβλέπεται μία Ζώνη Ασφάλειας, για την κίνηση των αστυνομικών οχημάτων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης
Ενισχυτικός φωτισμός ασφάλειας
Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ( CCTV-κάμερες)
Αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης
Έλεγχος περιμέτρου (σκοπιές, παρατηρητήρια, περιπολίες κ.λπ.)
Σημεία Ελέγχου Πρόσβασης πεζών και οχημάτων με υποστήριξη εκπαιδευμένου προσωπικού και τεχνικά μέσα (μαγνητικές πύλες, συσκευές Χ-Rays διαφόρων τύπων, φορητούς ανιχνευτές μετάλλων, καθρέπτες ελέγχου οχημάτων κ.λπ.)

Τα προαναφερόμενα μέτρα ασφάλειας εφαρμόζονται αναλογικά σε όλες τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις. Πριν την παραλαβή κάθε εγκατάστασης, προηγήθηκε ενδελεχής έλεγχος ασφάλειας (Sweep) από τις δυνάμεις ασφάλειας και αφού διαπιστώθηκε ότι ήταν απόλυτα καθαρή (Clean), κλείδωσε (Lock-Down). Πρέπει να επισημανθεί ότι από εκείνη τη στιγμή «οποιοδήποτε πρόσωπο, όχημα ή αντικείμενο / προϊόν, εισέρχεται, εφόσον έχει το δικαίωμα, στην Ολυμπιακή Εγκατάσταση, ελέγχεται». Η παραδοχή αυτή, αποτελεί απαρέγκλιτη αρχή του σχεδιασμού ασφάλειας των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Υπάρχουν αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας για τις ομάδες ορισμένων χωρών ή τέτοιου είδους θέματα θα τεθούν στη διακριτική ευχέρεια της κάθε ομάδας;
Το θέμα της ασφάλειας όλων των ομάδων είναι αποκλειστικά ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ως γνωστό, είναι θεσμικά υπεύθυνη συνολικά για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν τίθεται θέμα, να αφεθεί η ασφάλεια στη διακριτική ευχέρεια της κάθε ομάδας. Αλλωστε, ο Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της Ολυμπιακής Οικογένειας και των Επισήμων Προσώπων. Τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι βασισμένα στην εκτίμηση κινδύνων και στην αξιολόγηση απειλών και διακρίνονται σε μέτρα γενικής και ειδικής προστασίας.

Τα γενικά μέτρα περιλαμβάνουν:

αστυνόμευση του Ολυμπιακού οδικού δικτύου και της αστικής περιοχής
υποστήριξη από τις δυνάμεις ασφάλειας των εγκαταστάσεων
φρούρηση και επιτήρηση των εγκαταστάσεων
δυνατότητα ταχείας επέμβασης σε περιστατικά

Τα ειδικά μέτρα περιλαμβάνουν:

προσωπική και συνοδευτική ασφάλεια
αυτοψίες χώρων
αποστολή Προπομπών Ασφάλειας
ορισμό Αξιωματικών Συνδέσμων
εναέρια κάλυψη
ασφαλή καταφύγια
χρήση κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων
εναλλακτικά δρομολόγια

Τι είδους ασκήσεις ετοιμότητας έχουν γίνει μέχρι σήμερα;
Μερικές από τις πιο σημαντικές Ασκήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, είναι οι ακόλουθες:
Επί χάρτου:

«ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ» – Νοέμβριος 2001
«ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ» – Μάιος 2002
«ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ» – Μάιος 2003
«ΠΥΡΙΝΗ ΡΟΜΦΑΙΑ» – Σεπτέμβριος 2003
«OLYMPIC GUARDIAN II» – Μάιος 2004

Με τη συμμετοχή δυνάμεων:

«ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ»- Νοέμβριος 2002
«ΜΠΛΕ ΟΔΥΣΣΕΙΑ» – Φεβρουάριος 2004
«ΑΣΠΙΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ» – Μάρτιος 2004
«ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΑΙΑΝΑ» – Ιούλιος 2004

Τα αυξημένα μέτρα Ασφάλειας σημαίνουν ότι όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων θα ζήσουν σ΄ ένα αστυνομοκρατούμενο περιβάλλον;
Τα μέτρα είναι αυστηρά, δεν δημιουργούν όμως τις προϋποθέσεις για αστυνομοκρατούμενο περιβάλλον. Τα μέτρα σχεδιάστηκαν έχοντας ως κεντρικό γνώμονα την ασφάλεια των αθλητικών αποστολών, των επισήμων, των επισκεπτών, αλλά και των πολιτών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον, στο οποίο τα μέτρα ασφάλειας δεν θα επηρεάσουν τον εορταστικό χαρακτήρα της Ολυμπιάδας, αλλά θα επιτρέψουν σε όλους να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα που γεννήθηκαν και αναβιώσαν.

Ποια είναι τα μεταολυμπιακά οφέλη για την Ελληνική Αστυνομία από τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας;
Οι νέες υποδομές που αναπτύχθηκαν, όπως νέα επιχειρησιακά κέντρα , σύγχρονα συστήματα τηλεπικοινωνίας, συστήματα διοίκησης και ελέγχου, έχουν και μεταολυμπιακή χρήση.
Μετά τη λήξη των Αγώνων όλα αυτά τα συστήματα θα ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα διαθέτει σύγχρονη υποδομή, συχνά πιο εξελιγμένη από πολλές Αστυνομίες της Ευρώπης.
Για παράδειγμα, με το υπερσύγχρονο σύστημα επικοινωνιών (TETRA) που θα διαθέτει ο Αστυνομικός που επιλαμβάνεται ενός τροχαίου ατυχήματος, θα μπορεί να μεταδίδει στο Κέντρο Επιχειρήσεων ταυτόχρονα εικόνα και ήχο, όπου για παράδειγμα η Πυροσβεστική ή το ΕΚΑΒ θα μπορούν με τη σειρά τους να ανταποκρίνονται με ταχύτητα, διαθέτοντας τα κοντινότερα κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό.