Διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα: Αναδιάρθρωση των Γ.Α.Δ.Π. Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων

Δείτε το κείμενο της Διαταγής