Ολυμπιακό Κέντρο Ασφάλειας (Ο.Κ.Α.)

Κέντρο Συντονισμού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Κ.Σ.Α.Ε.)

Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων