Κλείδωμα Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Παλαιού Φαλήρου και Παναθηναϊκού Σταδίου καθώς και Ελέγχος Πρόσβασης Οχημάτων στο Ολυμπιακό Χωριό